Προβολή όλων των 8 αποτελεσμάτων

Η APPLE ασκεί τις δραστηριότητές της με ηθική, ειλικρίνεια και σε πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία. Πιστεύουμε ότι η συμπεριφορά μας είναι τόσο κρίσιμη για την επιτυχία της Apple όσο και η κατασκευή των καλύτερων προϊόντων στον κόσμο. Οι πολιτικές μας για την επιχειρηματική συμπεριφορά και τη συμμόρφωση είναι θεμελιώδεις για το πώς δραστηριοποιούμαστε και εφαρμόζουμε τις αξίες μας καθημερινά στην πράξη.